Historie souboru

Amatérský divadelní soubor „UCHO“ byl založen koncem roku 1997 a od svého počátku působí jako jeden z oddílů TJ SOKOL Uhříněves. První divadelní představení se uskutečnilo 3. června 1998. Byly jím Drdovy Dalskabáty. Do roku 2018 členové souboru nastudovali dvacet osm divadelních her a pohádek. Některé tituly byly pro oblíbenost po pár letech nazkoušeny a uvedeny i v obnovené premiéře v pozměněném obsazení.

Soubor se snaží navázat na dlouholetou tradici amatérských divadelních spolků, které v Uhříněvsi působily už od 19. století a pokračovaly napříč světovými válkami až do 60. let, kdy byly aktivity potlačeny. Dnes má soubor okolo šestnácti členů různých věkových kategorií. Zkoušky probíhají v alternativních prostorách uhříněveského muzea, Klubu seniorů a v Sokolovně.

Členové souboru se účastní nejenom svých vystoupení na divadelních jevištích, které pořádají i pro dětské publikum ve školkách, ale pomáhají i na pořádání dětského pohádkového lesa (POPOLES), který letos oslavil čtyřicátý start. Každoročně pořádá „UCHO“ dětský maškarní bál, ale i karneval pro dospělé. Od roku 2015 připravují členové souboru venkovní akci Živý betlém a i jiné akce pro veřejnost jako Pochod Karla IV., Stezku zbloudilých duší aj.

Ovšem především divadelní hry jsou doménou naší činnosti. Co jste již mohli ze svých diváckých křesel shlédnout:

 • 1998    
  3. 6. 1998 Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert (J. Drda)
 • 1999
  12. 3. 1999 Limonádový Joe aneb Koňská opera (J. Brdečka)
 • 2000
  20. 2. 2000 Hrátky s čertem (J. Drda)
  12. 5. 2000 Večer tříkrálový (W. Shakespeare)
  11. 6. 2000 Perníková chaloupka (Ucho)
  10. 12. 2000 Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert (J. Drda)
  – obnovená premiéra v pozměněném obsazení
 • 2001
  výjezdová představení, účast na přehlídkách a zkoušení nových kusů
 • 2002
  25. 3. 2002 Jak je důležité míti Filipa (O. Wilde)
  12. 2002 Čertův švagr (B. Němcová)
 • 2003
  24. 1. 2003 Víkend (I. Kraus)
 • 2004
  2. 4. 2004 Poprask na laguně (C. Goldoni)
 • 2005
  18. 2. 2005 Lucerna (A. Jirásek)
  4. 11. 2005 Procházka růžovým sadem (J. Jílek)
 • 2006-2009 Činnost souboru omezena rekonstrukcí sokolovny
 • 2006
  Tři zlaté vlasy Děda vševěda – představení pro školky (Ucho)
 • 2007   
  20. 1. 2007 Dlouhý, Široký a Bystrozraký – představení pro školky (Ucho)
 • 2008 
  9. 4. 2008 Soudničky – dramatizace povídek (F. Němec)
 • 2010   
  14. 2. 2010 Bez obřadu (J. Drbohlav)
  5. 11. 2010 Český Honza (Z. Kozák)
 • 2011
  18. 12. 2011 Past na myši (A. Christie)
 • 2012  
  27. 6. 2012 Lysistrata (Aristofanes)
  16.12. 2012 Dlouhý, Široký a Bystrozraký – představení pro děti (Ucho)
  – obnovená premiéra v pozměněném obsazení
 • 2013 
  9. 2. 2013 Dveře aneb pane Vy jste náhoda (M. Kopecký)
  18. 12. 2013 Past na myši (A. Christie) – obnovená premiéra
 • 2014
  25. 4. 2014 Něco za něco (W. Shakespeare)
  – obnovená premiéra v pozměněném obsazení (nastudováno k výročí 15 let)
  21. 6. 2014 Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert (J. Drda)
  23. 10. 2014 Bez obřadu (J. Drbohlav)
  – obnovená premiéra v pozměněném obsazení
 • 2016
  12. 3. 2016 Pošťácká pohádka (K. Čapek)
  23. 6. 2016 Poslední šance (G. Skála)
 • 2017
  2. 4. 2017 Jako koule (na motivy N. Labute)
  1. 6. 2017 Nad hladinu (na motivy H.Ch. Andersena)
 • 2018
  21. 6. 2018 Ze života hmyzu (J. a K. Čapek)
  (nastudováno k výročí 20 let)
 • 2020
  16.2.2020 Dámská šatna (A. Goldflam)
 • 2022
  7.5.2022 Pověsti staré Prahy (D.F.Jenšík)